Aktuální informace

Naše FB Stránky

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Expedice za pokladem pevnosti Boyard je už za dveřmi a vše je v plných přípravách. Kebule, Paklíč i otec Fura se na všechny účastníky velmi těší. Nebude lehké poklad získat, ale vaše děti toto pod dohledem zkušených vedoucích určitě zvládnou-

Odjedeme tedy 20.08.2022 ve 12:37 z nádraží v Rosicích nad Labem. Sraz bude už ve 11:30 v ulici Duškova, Pardubice(prosíme, využijte celou ulici, ať nenastane dopravní kolaps), překontrolujeme potřebné dokumenty pro převoz Vašich dětí do pevnosti.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Naskládáme kufry do přistavené dodávky, předáme si pár informací a vyrazíme směr panství Zámostí-Blata.


Tímto Vás dále prosíme, abyste dětem do příručních batůžků dali opravdu jen to nejnutnější, pití, pláštěnku a malou svačinku na cestu. Půjdeme z vlaku pěšky zhruba 2 hodinky, kde získáme fyzickou zdatnost na plnění různých úkolů.

Nezapomeňte prosím přibalit dětem ešus a příbor.

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády, zveřejňujeme aktuální informace o průběhu k aktuální situaci spojené  ohledně s tábory a  COVID-19 .

Upozornění COVID 2022 – může se během tábora cokoliv změnit, proto budeme připraveni, v případě vyhlášení Covid opatření, dodržovat níže uvedené postupy.

Níže pro přiblížení přikládáme odpovědi na časté dotazy, které se týkají provozu táborů s ohledem na opatření související s onemocněním COVID-19:

Dělení do skupin

  • Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). Stanový tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět, nebo bude standardně využívat rozdělení dětí do oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, dělení dětí do skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. zájmová činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti na kapacitě jídelny, děti se myjí, event. sprchují po oddílech apod. Doporučovaná skupinová omezení se vztahují, opět v závislosti na místních podmínkách, především na celo-táborové akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci tábora.

Rozestupy, roušky

  • Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, tj. ve veřejném prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují.
  • V areálu tábora neplatí povinnost nošení roušek. V případě pohybu dětí mimo tábor a mimo volnou přírodu je ale naopak povinnost nošení roušek vyžadována. Tento stav se může měnit dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády. 

Jízda vlakem na tábor

  • Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná pro přepravu ve veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou hromadnou dopravu v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv v souvislosti s dopravou na akci a z akce.

Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora

  • Míra požadované ochrany personálu zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy, je uvedena v opatření Ministerstva zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, případně dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papírem. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné, tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým záchodem apod.

Omezení přípravy stravy dětmi

  • V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., které umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé stravy a jejím výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti musí dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav musí být posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Aktualizace platných posudků pro děti

  • Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. nevyužít, i když v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na aktualizaci zdravotního stavu dítěte. Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.

Dezinfekce tábora:

  • – Mezi jednotlivými turnusy tábora je požadována kompletní dezinfekce společných prostor a následný časový odstup minimálně 8 hodin, ideálně 24 hodin. V průběhu tábora pak každodenní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor.

Děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu.

Za náš táborový tým mohu říci, že s konáním tábora stále počítáme a veškeré přípravy jsou v plném proudu. A moc se těšíme. Bude to super!!!!!!!!

Stále Vám můžeme nabídnout volná místa pro Vaše děti.

Neváhejte a přihlaste své dítě k nám na tábor.

Popřípadě na telefonních číslech: 733 148  860, 737 873 797